Gerekli Evraklar

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi (ön ve arka yüz)
 • Vergi levhası,
 • İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
 • Şahıs firmalarında vergi levhasında unvan yer almıyor ise
  *Marka tescil
  *Fatura
  *Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Unvanlı)
 • Yıldızlı öğeler vergi levhasnda unvan bulunmaması durumunda ilave olarak talep edilmektedir.

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi (ön ve arka yüz)
 • Yetkilendirme Belgesi,
 • Ruhsat,
 • Franchise Sözleşmesi

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi (ön ve arka yüz)
 • Karar Defterinin ilk sayfası,
 • Karar defterinden başkanı gösteren sayfa.

 • BTK'nın 13.08.2018 tarihli ve 98966759-153.99-E.60186 sayılı kararı ile, gerekli evraklar değişmiştir ve internet sitesi adreslerini, SMS başlığı olarak kullanmak yasaklanmıştır.

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi (ön ve arka yüz)
 • E Devletten alınmış İkamet Belgesi